Forbedring af gydepladser i Pugemølleå med udlægning af gydegrus ved Langstedgyden lørdag d.19/8-17 kl.9,00

Lørdag d. 19/8 kl.9,00 kommer der maskiner og folk fra vandpleje Fyn .
Vi skal bruge nogle folk til at hjælpe dem med dette. Det bliver ikke det store manuelle arbejde da der kommer en traktor med et gummibånd på, som kan lægge gruset direkte ud i åen. Mød op og vær med til at forbedre gydemulighederne i vores dejlige å. Mødested ved Langstedgyden hvor den krydser Pugemølleå .
Tilmeld dig evt. til Poul Møller på 42601908 eller poultop@gmail.com eller mød bare op.

Nyhedsbrev 3 kvartal 2017

Nyhedsbrev

Der er stadig ledige pladser til Laganturen i Septemper.Kontakt Poul Møller 42601908.

Geddetur til mose omkring Broby .Turen forventes at foregå sidst i Juli nærmere herom senere.

Vi har bryggeriarbejde 1/8-17 kl.17,20 ved bagindgangen fra Skovvej.
Tilmelding til Henning 23261691

12+13/8
Hjælpere til at servicere Trollingklubben som har lejet vore lokaler. Tilmeld jer til Ebbe Kaae Nielsen 29464508 og hør nærmere angående tidspunkt.

24+25+28+29/8 Hjælpere til at servicere DTU som laver en fisketælling i vores fiskevand .Tidspunkt fra 10,00-14,00 alle dage. Tilmelding til Henning. 23261691

Vi regner med at udlægge gydegrus sidst i August, til dette søger vi også hjælpere. Nærmere herom senere.

2/9 måske 3/9 alt efter vejret.
Vi forsøger at lave en jolletur hvor vi gerne vil have vores medlemmer som har både til at stille sig til rådighed med båd og motor hvor vi deles om udgifterne. Tilmeld jer til Ove Hansen 30300448

14/10
Kysttur til nærmere sted alt efter vind og vejr. Mødested klubben kl.7,00

Nyhedsbrev for foråret 2017

Nyhedsbrev

Lørdag d. 8/4-17 har vi fiskeri i eget vand, hvor vi starter med morgenkaffe i klubben og slutter med frokost i klubben kl.12,30 alt dette for 50,00 kr
p.g.a indkøb er der tilmelding til Ove på 30300648 senest 6/4-17

Onsdag 12/4-17 kl.13,00-15,00 moleindvielse .Klubben har åbent hus i den forbindelse.

Mandag d.24/4-17 kl.18,00 har vi guidet orienteringstur ved Pugemølleå, med start fra Langstedgyden .

Lørdag d.6/5-17 er der laksetur til Varde å med afgang kl.600 fra klubben.Fiskekort købes på fiskekort.dk til Varde å zone 2 (Hodde) nærmere ved Ole.
Tilmelding til Ole Olsen på 23866846.

Mandag 29/5-17 kl.18,00 har vi fællestur til Ålsbo fiskesøer
Tilmelding til Henning 23261691
Mandag 12/6-17 kl.19,00 afholdes 45 Års fødseldags aften i klubben hvor Ove/Ove/Flemming fortæller om klubbens historie.
Hvis du skulle ligge inde med nogle gamle billeder så medtag dem gerne.
Til alle fællesture er der præmie til største fisk.

Fyens trollingklub har lånt vores lokaler 12+13 august og her mangler vi også 5-6 medhjælpere til slut rengøring efter morgenmaden om søndagen.Tilmelding til Ebbe på 29464508 eller på mail.ebbekaaenielsen@gmail.com