Nyhedsbrev for 2. halvår 2016

Nyhedsbrev fra Assens omegns sportsfiskerforening.

Mandag 22/8-16 kl.18,00

Aftentur til Åhytten ved Odense å

Vi mødes ved hytten med vores medbragte grillmad som vi griller på den optændte grill.

Tilkørsel til hytten foregår fra Hjelmerup.

Først i septemper er der luftning af gydebanker ved Langstedgyden. Nærmere herom senere.

Heldagstur 25/9-16 kl. 8,00-15,00

Fladfisketur fra Assens med Kutteren Simone

Medbring selv orm.

Pris for turen 200,00 kr.

Tilmelding til Ebbe Kaae Nielsen på 29 46 45 08 eller på mail.

ebbekaaenielsen@gmail.com

Senest 12/9-16

Præmie til største fisk.

3 dages tur til Karup å 7-8-9 oktober

Vi har lejet det gamle mejeri hvor vi kan være ca. 15 pers.

Pris for turen ca. 350,00 kr.  (alt efter hvor mange der tilmelder sig) plus fiskekort som koster 200 kr pr. døgn

Tilmelding til Ove Hansen på 30 30 06 48

Senest 26/9-16

Præmie til største fisk.

Elfisk 5/11-16

Elfiskeri ved Puge mølleå kl 8.00 hvor vi mødes til  kaffe og rundstykker .I forbindelse med elfisk kommer Louise Snitkjær fra Nordea og indvier vores nye klubbåd.Nærmere herom senere.

 

Kysttur 23/10-16 kl 8.00

Kysttur fra Assens hvor vi mødes ved klubben kl. 8,00.Her aftales hvor vi vil fiske.Præmie til største fisk.

 

 

Nøgle til vores klublokale

Nøgle til vores klublokale kan fåes ved henvendelse til kasseren. Nøglen giver adgang til klublokale, værksted, motionscenter, baderum i søsportscentret samt til vores klubbåd som ligger i Sønderby sø.

Som medlem har du også mulighed for at leje festsalen i søsportscentret hvor der er plads til 70 personer

Der gives et depositum på 200,00 kr. som tilbagebetales ved aflevering af nøgle.

Pensionisternes frokostklub

Er du pensionist kan du komme med i pensionisternes frokostklub som afholder frokostmøde kl .12.00 den 1. tirsdag i hver måned .

På skift medtager man sild til alle mand samt en flaske snaps . Hvert medlem kommer så med det smørrebrød som man kan spise.

Øvrige oplysninger kan rettes til Ove Hansen ,Ebbe Kaae Nielsen,  eller Poul Møller

Gæstekort

Gæstekort

Hvert medlem kan købe gæstekort.
Et gæstekort er gældende for én person i én dag, og er kun gyldigt ifølge med et medlem.
Det skal medbringes under fiskeriet.
Pris på gæstekort fastsættes på den årlige generalforsamling.
Køb af gæstekort kan gøres ved enten at indsætte 50,00 kr på konto
nr.6858-0001002927 og udskrive kvittering med angivelse af navn og fiskedag. Kvitteringen medbringes ved fiskeri som bevis på betalt.

Vedtægter for aos

Vedtægter

Vedtægter for Assens og Omegns Sportsfiskerforening

1. Puge Mølle Å: fra Mindet og hele Puge mølle å er fredet fra den 1. November.
og til første kommende lørdag efter den 16. Januar
Bækørreder er fredet hele året fra Puge Mølle gård og opstrøms.
Der må ikke fiskes med orm opstrøms Puge Mølle Gård
Brende Å er fredet fra 1. november til førstkommende lørdag efter 16. januar.
Total fredning af nedfaldsfisk i tiden 16. januar til 1. april.
Fiskeri med orm i Puge Mølle Å og Brende Å skal foregå med mindst krogstørrelse 2,0.

2 .Mindste mål for bækørred : 30 cm.
Mindste mål for havørred : 40 cm.
Mindste mål for Gedder : 60 cm.

3. Der må højest hjemtages 3 ørreder om ugen.

4. Ørrederne skal landes med knude frit net, og de må kun berøres med våde hænder.

5. Årskontingent som er som gældende fra 1/1-31/12 fastsættes hvert år på generalforsamlingen for
Senior Kr. 730,00
Junior: Kr. 530,-
Familiekontingent: Kr. 1130,-
Indmeldelsesgebyr: Kr. 50,-
Gæstekort: Kr. 50,-
Medlemmers børn, der ikke er fyldt 12 år, fisker gratis ifølge med medlemmet. Juniorer er medlemmer under 18 år.

6. Hvert medlem kan købe gæstekort. Et gæstekort er gældende for én person i én dag, og er kun gyldigt ifølge med et medlem. Det skal medbringes under fiskeriet. Pris på gæstekort fastsættes på den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen, mandag den 28. november 1994.
Generalforsamlingen. Mandag den 24. november 2008
Generalforsamlingen. Mandag den 24. november 2014