Havørred.com – Værktøj til visning af fredningsbælter i Danmark – Til alle sportsfiskere og lystfiskere. Udregn havørredens konditionsfaktor.

Kilde: Havørred.com – Værktøj til visning af fredningsbælter i Danmark – Til alle sportsfiskere og lystfiskere. Udregn havørredens konditionsfaktor.

Nyhedsbrev 4 kvartal 2017

Fællestur 14/10 hvor vi mødes ved klubben kl.7,00 for at aftale hvor vi tager hen alt efter vind og vejr.

Generalforsamling 20/11-2017 kl. 19,00 i søsportscentret nærmere herom senere.

Julefrokost mandag d.11/12-2017 kl.18,30 i klubben.Tilmelding herom senere.

Å premiere lørdag d.20/1-2018 kl. 8,00 ,vi mødes ved slusen .

Forbedring af gydepladser i Pugemølleå med udlægning af gydegrus ved Langstedgyden lørdag d.19/8-17 kl.9,00

Opslået af Vandpleje Fyn på 19. august 2017

Lørdag d. 19/8 kl.9,00 kommer der maskiner og folk fra vandpleje Fyn .
Vi skal bruge nogle folk til at hjælpe dem med dette. Det bliver ikke det store manuelle arbejde da der kommer en traktor med et gummibånd på, som kan lægge gruset direkte ud i åen. Mød op og vær med til at forbedre gydemulighederne i vores dejlige å. Mødested ved Langstedgyden hvor den krydser Pugemølleå .
Tilmeld dig evt. til Poul Møller på 42601908 eller poultop@gmail.com eller mød bare op.