Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag 7-11-2016 kl.19,30 i Assens søsportscenter

Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling mandag d.7/11 2016  kl.19,30 i Assens søsportscenter Næsvej .

Dette ene punkt til ekstraordinær  generalforsamling mandag d. 7/11-16

Hermed forslag til vedtægts ændringer således at bestyrelsen kommer til bestå af 5 medlemmer og ikke 7 som er gældende på nuværende tidspunkt.

Nuværende tekst:

På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasserer og 5 seniorer som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv med næstformand, sekretær, juniorleder, og VPU-formand. Bestyrelsen fordeler i øvrigt arbejdsovergaverne imellem sig. Formandens og kassersvalgperiode er 1 år og valgperioden for øvrige bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer som afgår skiftevis,samt en bestyrelsessuppleant for 1 år

Ny tekst:

På den ordinære generalforsamling vælges formand og kasser og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer derefter sig selv med næstformand, sekretær, og VPU-formand. Bestyrelsen fordeler i øvrigt arbejdsovergaverne imellem sig. Formandens og kasserers valgperiode er 2 år og valgperioden for øvrige bestyrelsesmedlemmer er 2 år. På hver ordinær generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Formand vælges i ulige år  og kasserer på lige år. Generalforsamlingen vælger desuden 2 revisorer som afgår skiftevis, samt en bestyrelsessuppleant for 1 år

Nyhedsbrev for 2. halvår 2016

Nyhedsbrev fra Assens omegns sportsfiskerforening.

Mandag 22/8-16 kl.18,00

Aftentur til Åhytten ved Odense å

Vi mødes ved hytten med vores medbragte grillmad som vi griller på den optændte grill.

Tilkørsel til hytten foregår fra Hjelmerup.

Først i septemper er der luftning af gydebanker ved Langstedgyden. Nærmere herom senere.

Heldagstur 25/9-16 kl. 8,00-15,00

Fladfisketur fra Assens med Kutteren Simone

Medbring selv orm.

Pris for turen 200,00 kr.

Tilmelding til Ebbe Kaae Nielsen på 29 46 45 08 eller på mail.

ebbekaaenielsen@gmail.com

Senest 12/9-16

Præmie til største fisk.

3 dages tur til Karup å 7-8-9 oktober

Vi har lejet det gamle mejeri hvor vi kan være ca. 15 pers.

Pris for turen ca. 350,00 kr.  (alt efter hvor mange der tilmelder sig) plus fiskekort som koster 200 kr pr. døgn

Tilmelding til Ove Hansen på 30 30 06 48

Senest 26/9-16

Præmie til største fisk.

Kysttur 23/10-16 kl 8.00

Kysttur fra Assens hvor vi mødes ved klubben kl. 8,00.Her aftales hvor vi vil fiske.Præmie til største fisk.

Elfisk 5/11-16

Vi har fået tilladelse til at opfiske regnbuer i forbindelse med elfiskeriet.

Vi mangler hjælpere til elfisk til begge dage.

Elfiskeri ved Puge mølleå kl 8.00 hvor vi mødes til  kaffe og rundstykker .I forbindelse med elfisk kommer Louise Snitkjær fra Nordea og indvier vores nye klubbåd.Nærmere herom senere.

Elfisk 12/11-2016 kl. 8.00 ved slusen.

 Ekstraordinær generalforsamling 7/11-2016 kl.19,30

Ordinær generalforsamling mandag 21/11-2016 i søsportscentret kl. 19,30

Julefrokost 5/12-2016 i klubben kl.18,30.

 

 

 

Nøgle til vores klublokale

Nøgle til vores klublokale kan fåes ved henvendelse til kasseren. Nøglen giver adgang til klublokale, værksted, motionscenter, baderum i søsportscentret samt til vores klubbåd som ligger i Sønderby sø.

Som medlem har du også mulighed for at leje festsalen i søsportscentret hvor der er plads til 70 personer

Der gives et depositum på 200,00 kr. som tilbagebetales ved aflevering af nøgle.

Pensionisternes frokostklub

 

Er du pensionist kan du komme med i pensionisternes frokostklub som afholder frokostmøde kl .12.00 den 1. tirsdag i hver måned .

På skift medtager man sild til alle mand samt en flaske snaps . Hvert medlem kommer så med det smørrebrød som man kan spise.

Folkepensionistklubben Frokostklub kalender

Øvrige oplysninger kan rettes til Ove Hansen ,Ebbe Kaae Nielsen,  eller Poul Møller

Gæstekort

Gæstekort

Hvert medlem kan købe gæstekort.
Et gæstekort er gældende for én person i én dag, og er kun gyldigt ifølge med et medlem.
Det skal medbringes under fiskeriet.
Pris på gæstekort fastsættes på den årlige generalforsamling.
Køb af gæstekort kan gøres ved enten at indsætte 50,00 kr på konto
nr.6858-0001002927 og udskrive kvittering med angivelse af navn og fiskedag. Kvitteringen medbringes ved fiskeri som bevis på betalt.