Indkaldelse til generalforsamling 9/11-2020.

AOSlogo

Assens & Omegns Sportsfiskerforening
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening
Forenings nr.: 514
www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 9.11.2020 kl. 19.30
Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus, hvor vi vil være vært med brød og kaffe.


Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasserens beretning
Vandplejudvalgets (VPU) beretning.
Indkomne skriftlige forslag.
Valg ifølge foreningen love.
Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.
Eventuelt

På valg : Ole Olesen ( modtager genvalg) ,Henning Andersen (modtager genvalg), Poul Møller (modtager ikke genvalg)

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 1. november 2020.
Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen