Tilmelding til Laganturen 9-10-11-12 septemper 2019

Forhånds tilmelding til fisketur til Lagan snarest mulig da vi har reserveret 10 senge så det er først til mølle principet.
Fisketur til Lagan i Sverige 9. – 13. september 2019 – 3 overnatninger.

Forventet pris for overnatning incl.håndklæder-sengelinned og morgenmad samt frokost.Incl fiskekort for 3 dage. ca.1600 kr.

Bropenge og kørsels udgifter afregnes med den der lægger bil til.Anslået til ca.500 kr. pr.person

Yderligere oplysninger og tilmelding til Poul Møller 42601908 eller poultop@gmail.com
Med venlig hilsen

Poul Møller
Aos.

Indlæg fra medlem

man. 8. apr. 2019 kl. 12.41 skrev Ole Balder Temberg <olebalder@hotmail.com>:

                                                              Et surt opstød?

Nu har jeg gennem mit, ’relativt’, lange liv mødt mange mere eller mindre ’interessante” personager: ”fiskere” . Nu vil  jeg ikke tage mig den frihed, at være den dømmende kraft, men det sete afhænger af hvilke – ’øjne’, der ser.

Nogle sværger til det lette grej – et modefænomen? Som jævnligt dukker op, og hvorfor? Det er jo ikke til udsøgt glæder for fisken; Der er dog en del iflg. – ”egen betragtning” –  en manglende bevidsthed om, at på sådan et grej, ”løber”, fighten med fisken oven en længere periode, rent dyreetisk, uforsvarligt? – Jo længere fisken fightes jo mere mælkesyre ophobes der, oveni bliver den også stresset – ”uden egen skyld”!!!!

Man kender det inden for løberidrætten, mælkesyren er rigtig svær at komme af med, og dog der jogger man den langsom af; nu skal jeg nok lade være at komme for meget ind på det fysiologiske! I parentes bemærket, løberne kommer forholdsvis hurtig til hægterne igen.

Men faktum er; hold din fisk hårdt og kontant.                    

Dvs. et minut pr. kilo fisk færdigt arbejde – om muligt?

En anden ting, der også er meget vigtig, som der med stor generøsitet og med fornuft bliver praktiseret, er Lindas Bollerups omhyggelighed med fiskene under elektrofiskeriet, i vores elskede å, er yderst kompetent, dvs. fiskene holdes ikke længere i ”de” tynde luftlag, end det er nødvendigt.

Den håndtering har jeg også set præsenteret af en af foreningens medlemmer fra: ”Prætorianer Garden”; ingen nævnt ingen glemt; – der var en fisk, der var kommet i nød, og straks itrak han en handske, simulerede åndfrisk, og handlede, dybt bevæget svømmede den videre.

Fisk skal ikke oven vande, hvis de ikke straks skal over bålet, skal de dette? Skal den straks sendes hinsidan, dvs. et ordenligt gok oven i ’forstanden’,  – ”så den forhindres i, at tænke yderligere”.

Skal den ud igen, skal den behandles yderst varsomt , dvs. lad den så vidt muligt blive i vandet, løsn forsigtig krogen; skal den imod alle odds, op af dens rette element, da fugt straks hænderne, og tag varsomt om den! Den er jo en følsom ”skabning”.

:For at konkretisere det: – ”holder man en fisk 30 sekunder oven vande, er dens chance for overlevelse reduceret med 70 procent.

: Kun 28 procent af regnbueørrederne var i live 12 timer efter at have været kroget, udtrættet, holdt oven vande i 60 sekunder.

Kilde: de ovennævnte tal!   er – tyvstjålet – fra bladet: ”Fluefisker”: Strandhugst, beklager.

Nu har jeg på mere eller mindre foranledning, forsøgt at optræde mindre prætentiøs, selvom det af natur falder mig svært. Jeg vil dog med stor ærbødighed erkende, at der kan forekomme nogle underfundige bemærkninger – i ovennævte.

Og vis nu fiskene, noget: ”Gentlemen`s Agreement”.

Knæk og bræk, Ole Balder Temberg.

Nyhedsbrev 2.kvartal 2019

NU KAN DU LÆRE AT FISKE HAVØRREDER FRA KYSTEN.
Det er vist almindeligt kendt, at vi omkring Fyn har et rigtig godt havørredfiskeri.
Det er også grunden til, at mange tyskere, hollændere og belgiere kører langt for at komme herop til os for
at fiske fra kysten.
Mange mennesker går måske med et ønske om at komme i gang med at fiske, men har mange spørgsmål ?
Bl.a.:
Hvor kan jeg bedst fiske?
Hvilket grej, kan/skal jeg bruge for at få mest ud af det?
Hvordan ’gør man’ og så videre!
Derfor har Assens og Omegns Sportsfiskerforening besluttet at arrangere en dag, hvor ’man’ har mulighed
for at få alle oplysninger, se hvilket grej man kan bruge, låne noget fiskegrej, og også komme med en
erfaren kystfisker fra klubben ud at prøve at fiske og se om det kan lykkes at fange en fisk.
Det hele løber af stabelen
Lørdag, den 6. april 2019 fra Assens Søsportscenter.
Arrangementet starter kl. 9:00, men man behøver ikke at møde op lige fra starten.
Så du skal bare møde op som du er – det er klogt at tage udendørstøj med og ikke mindst gummistøvler,
men resten kan du låne i klubben.
Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på Assens og Omegns Sportsfiskerforenings hjemmeside:
www.aos-Assens.dk,
hvor du finder alle oplysninger om klubben, klubbens arrangementer, vedtægter, bestyrelse etc. Eller
du kan ringe til et medlem af bestyrelsen.
Klubbens formand er Ove Hansen – tlf.: 30300648.
Vel mødt til kystfiskeri den 6. april 2019 fra Assens Søsportscenter.

Vi mødes i klubhuset kl .8.00 til morgenkaffe og der er frokost kl.13,00

Medlemmer som vil give en hånd til evt. nye fiskere må gerne medbringe en ekstra stang som de nye kan låne.Pris for morgenmad og frokost 50,00 kr. betales i klubben .


15/4-2019 .Kl.19.00 holder vi grejauktion over grej som vi har fået fra et gammelt medlem.Der er stænger ,hjul,samt andet grej.Auktionen foregår i forbindelse med klubaftenen.

13/5 -2019 Kl.1700 vil vi leje nogle både i Langesø,så vi kan komme ud og fange Gedder og Aborre.Kontakt Henning Andersen på tlf. 23261691 for nærmere info.Fiskeriet foregår fra lejede både.


25/5-2019 kl.13,00 Havnens dag hvor vi røger fisk til smagsprøver og der vil blive bundet fluer .Hjælpere må gerne kontakte Ebbe på tlf.29464508

27/5-2019 fra kl.16,00-22,00 Tur til Åhytten ved Hjelmerup med fiskeri i Odense å. Kl.18,00 tændes grillen,så kom med hvad i ønsker at grille.

5/6-2019 tur til Hodde (Varde å)hvor vi mødes ved Ole Olesens hus Grødevej 61,Hodde.Kontakt OLe for nærmere info på tlf.23866846

Fiskeri i eget vand

ASSENS OG OMEGNS SPORTSFISKERFORENING Marts 2019-03-13
Pressemeddelelse.

NU KAN DU LÆRE AT FISKE HAVØRREDER FRA KYSTEN.
Det er vist almindeligt kendt, at vi omkring Fyn har et rigtig godt havørredfiskeri.
Det er også grunden til, at mange tyskere, hollændere og belgiere kører langt for at komme herop til os for
at fiske fra kysten.
Mange mennesker går måske med et ønske om at komme i gang med at fiske, men har mange spørgsmål ?
Bl.a.:
Hvor kan jeg bedst fiske?
Hvilket grej, kan/skal jeg bruge for at få mest ud af det?
Hvordan ’gør man’ og så videre!
Derfor har Assens og Omegns Sportsfiskerforening besluttet at arrangere en dag, hvor ’man’ har mulighed
for at få alle oplysninger, se hvilket grej man kan bruge, låne noget fiskegrej, og også komme med en
erfaren kystfisker fra klubben ud at prøve at fiske og se om det kan lykkes at fange en fisk.
Det hele løber af stabelen
Lørdag, den 6. april 2019 fra Assens Søsportscenter.
Arrangementet starter kl. 9:00, men man behøver ikke at møde op lige fra starten.
Så du skal bare møde op som du er – det er klogt at tage udendørstøj med og ikke mindst gummistøvler,
men resten kan du låne i klubben.
Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på Assens og Omegns Sportsfiskerforenings hjemmeside:
www.aos-Assens.dk,
hvor du finder alle oplysninger om klubben, klubbens arrangementer, vedtægter, bestyrelse etc. Eller
du kan ringe til et medlem af bestyrelsen.
Klubbens formand er Ove Hansen – tlf.: 30300648.
Vel mødt til kystfiskeri den 6. april 2019 fra Assens Søsportscenter.

Nyhedsbrev 1.kvartal 2019

19/1-2019  Å premierer kl 8,00 ved slusen på Aborgminde med efterfølgende suppe i klubhuset kl.12,00.

9/2-2019  Testtur med kutteren Linda fra Assens havn.Vi har fået tilbudt en testtur for at se om vi kan finde nogle fisk i Lillebælt omkring Assens.Der vil muligvis blive en del sejlads da det er for at lede efter fisk.Turen koster 100.00 kr. og vil blive på omkring 6 timer.

Kontakt Poul Møller for tilmelding på 42601908 eller gerne på mail:poultop@gmail.com senest 5/2-2019.

18/2-2019 Filmaften i klubben kl.19,00 med kaffe og boller.

11/3-2019 Spisning  af  gule ærter kl.18,30 i klubben .

Tilmelding til Ebbe Kaae Nielsen på 29464508 eller gerne mail:ebbekaaenielsen@gmail.com senest 4/3-2019

6/4-2019  kl.8,00 Fiskeri i eget vand (dvs i og omkring Assens)hvor vi vil inviterer folk som har lyst til at prøve at fiske under kyndig vejledning fra foreningens medlemmer.

 

Pilketur fra Spodsbjerg

Husk tilmelding til pilketur .Fredag er optaget men der er pt.4 pladser tilbage lørdag.

Pilketur med Felix fra Spodsbjerg fredag 22/3 og lørdag d.23/3-2019 kl.8,00-15,00 prisen includerer fri kaffe hele dagen samt 1 rundstykke og 1 stk wienerbrød.

Pris.350,00 kr.

Der må fanges 7 torsk pr.mand.

Der er præmie for største torsk.

Referat af generalforsamling 2018

Referat fra ordinær generalforsamling den 19-11-2018

Pkt.1
Formanden bød velkommen,valgt til dirigent blev Ole Carlsen.
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Til stemmetællere blev valgt: Peter Thomsen
                                               Bruno Joost
Til stede var 23 stemmeberettigede.
pkt. 2 Formanden afgav beretning,skriftlig beretning vedlægges referat.
Spørgsmål til beretningen;
Ole C. spørger om vi er med i udvikling af den nye lystfisker strategi?
fra best.svares,at vi er repræsenteret af Sportsfisker Forbundet,Hvørred Fyn med flere.
Beretningen godkendt.
pkt. 3 Kasserer Ole Olesen fremlægger regnskab som er revideret uden anledning til bemærkninger.
Foreningen består pt.af 68 medlemmer.
Spørgsmål til regnskabet: Brian foreslår at vi begynder og bruge af kapitalen.

Poul Skræp spørger om husleje tilskud fra kommunen er fast?
Ove kan oplyse at det er en fast aftale fra gl. tid.
Regnskabet godkendt.
pkt.4 Vandpleje, Henning gennemgik de aktiviteter/arbejder der er foretaget og noget er stadig igang.
Henning rettede en tak til medlemmerne for det store arbejde de havde lagt i åen.
 Spørgsmål fra Flemming S Til hvor selvforsynende åen er,blev der svaret at åen er selvforsynende,men der kan stadig findes plads til flere fisk.
pkt.5 Indkomne Forslag
2 forslag var indkommet rettidig. forslag 1 fra Ole T Ang. oplysning af havørredens foskellige stadier.Her blev det vedtaget at oprette dette på hjemmesiden.
forslag 2 vedrørende pensionist klubben,her valgte forslag stilleren at trække forslaget tilbage.
pkt.6  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:Henning Andersen-Poul Møller ogOle Olesen
Alle tre blev genvalgt.
Som suppleant blev Max Storm genvalgt.
Pkt.6b Valg af revisor: Ole Carlsen blev genvalgt.
Pkt.7 Fastlæggelse af kontingent Uændret.
Pkt.8 Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr. Uændret
Pkt.9 Eventuelt. Der blev spurgt om det er muligt at få installeret en trappelift.undersøges ved ASC,af Ove.
Der vises interresse for fisketure til Odense å,dette tages med i kommende aktiviteter.
Afslutning v formanden.
                      .
Dirigent Ole Carlsen                                                                                                     Referent Ebbe kaae Nielsen
Ny Adelgade 7
5610 Assens
+4529464508

Så blev der pyntet op til jul

Tak for oppyntningen til Peter og Marianne.

Slået op af Max PetersenMandag den 26. november 2018

Privat politik for Assens sportsfiskerforening

Assens og Omegns Sportsfiskerforenings

 

Privatlivspolitik.

 

Assens og Omegns Sportsfiskerforenings (herefter benævnt AOS)  dataansvar.

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.  Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

 

AOS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige.

 

Kontaktpersoner:  Poul Møller og Ole Chr. Olesen,

Tlf.: henholdsvis: 42601908 og 23866846

Adresser og mailadresser fremgår af foreningens hjemmeside: aos-assens.dk

 

Vi behandler følgende personoplysninger.

 

Medlemsoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og køn

 

Hvor indsamler vi oplysningerne fra:

Normalt får vi kun oplysningerne fra dig.

 

AOS’s formål med behandling af dine personoplysninger:

 

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer eller ydelser, du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 

Samtykke.

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre formål, end dem, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysning om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet/den unge selv er i stand til at afgive på pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

 

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer eller andre til brug ved markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger af praktiske og administrative hensyn i op til 1 (et) år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

 

Dine rettigheder.

 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til kontaktpersonerne, som fremgår øverst.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken.

AOS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Assens, den 19. nov. 2018

 

 

 

 

Forskel på laks og havørred, samt gydedragter.

Se på nedenstående link hvordan man afgør om det er nedfaldsfisk ,farvet fisk,eller blankfisk.

Vi opfordre til at sætte nedfaldsfisk og farvede fisk ud igen da de er af en meget dårlig kvalitet samt at de skal være med til at formere bestanden.

Julefrokost 10/12-2018 kl.18,30 i klublokalerner på Næsvej

Vi mødes kl.18,30 medbringende drikkevarer udover øl og vand.

Der serveres en lækker anretning med mange lækkerier .

Betaling til Ole Olesen på aftenen.

 

Pris kun 100.00 kr. da foreningen giver et tilskud til middagen.

 

Bindende tilmelding til Ebbe Kaae Nielsen på ebbekaaenielsen@gmail.com eller tlf.29464508 senest 30/11-2018

Elfiskeri i Puge mølleå

Elfiskeri Puge mølleå

Avisen tog med ud i åen for at finde ud af, hvad el-fiskeri er for noget sammen med Assens og Omegns Sportsfiskerforening og Fyns Laksefisk. 25 fine, gydemodne havørreder blev taget med hjem af en bestemt grund.

Aborg: De tre køer er trukket ned i markens vestligste hjørne. Med hoved og hals nysgerrigt strittende ud over det elektriske hegn, tygger de højlydt på dagens morgenmad, samtidig med at de vel også tygger lidt på, hvad det er for et besynderligt skue, der udspiller sig i åen lige foran dem.

– Så I det?

Jannick Mahlers øjne stråler, mens han griner højt, og gisper efter vejret. Med sigende bevægelser viser han, hvor hårdt hjertet banker i brystet på ham. Han har netop fanget det, der senere viser sig at være dagens største havørred. En smuk hunfisk på 76 centimeter og omkring de fire kilo. En fisk, som mange lystfiskere hellere end gerne vil brække, om ikke armen, så i hvert fald fiskestangen for at fange.

I et kort sekund frygtede Jannick Mahlers ellers, at fisken var smuttet fra ham. Netop som han skulle have den i nettet, slog den et hårdt slag med halen, og var på vej væk. Men efter en hurtig reaktion med nettet, kunne han triumferende række havørreden videre til de andre ved den lille båd. En anerkendende mumlen og et nærmest kollektivt lettelsens suk lød fra de omkringstående fiskere, der modsat Jannick Mahler i åen, havde deres på det tørre, og kunne følge slagets gang fra bredden.

Vi er taget med Assens og Omegns Sportsfiskerforening på el-fiskeri i Puge Mølle Å. 15 mænd i deres bedste alder, alle klædt i waders eller anden snusfornuftig påklædning, deltager mere eller mindre aktivt i fiskeriet. Nogle er blot med på en kigger og bidrager med muntre bemærkninger samt udpegning af eventuelle standpladser. Andre hjælper til med alt det praktiske, mens andre igen hopper i åen og hjælper mere direkte holdet fra Fyns Laksefisk med fiskeriet.

Dagen største havørred blev en flot hunfisk på 76 centimeter og omkring de fire kilo. Efter en tur til Elsesminde i Odense, kommer den hjem til Puge Mølle Å igen. Foto: Kim Rune

Dagen største havørred blev en flot hunfisk på 76 centimeter og omkring de fire kilo. Efter en tur til Elsesminde i Odense, kommer den hjem til Puge Mølle Å igen. Foto: Kim Rune

Ikke helt ufarligt

En enkelt kvinde er at finde i selskabet.

Det er Linda Bollerup, der er biolog og fiskemester hos Fyns Laksefisk.

– Vi er i gang med det årlige el-fiskeri i de fynske åer, og i dag er vi nået til Puge Mølle Å, hvor vi arbejder sammen med lystfiskerne i Assens, fortæller hun.

– El-fiskeriet er en smadder effektiv måde at fange dem på. Og meget skånsomt for fisken. Vi fanger dem, fordi vi skal have dem med til Odense, hvor vi stryger dem. Det vil sige, at vi tager æg og sæd fra dem, og laver derefter kunstig befrugtning. Det får vi så en masse nye fine små havørreder ud af.

– Vi låner egentlig bare fiskene, for dem vi fanger her, kommer hurtigt tilbage i naturen igen, tilføjer Linda Bollerup.

Selvom det er skånsomt for fisken, er det ikke helt ufarligt for fiskerne at deltage. Derfor indleder Linda Bollerup også hvert fiskeri med en orientering om sikkerheden og sørger for, at alt foregår forsvarligt, både for fisken og for fiskeren.

Det er derfor kun personer, der er uddannet i el-fiskeri, der må forestå selve fiskeriet. I øjeblikket er der ingen i Assens og Omegns Sportsfiskerforening, der har uddannelsen. Men de hjælper meget gerne til, og derfor stiller de med så mange mand denne morgen.

Fiskene bliver behandlet så skånsomt som muligt, og mange af dem bliver sat tilbage i åen igen med det samme. Som denne hunfisk, der ikke var helt klar til gydning endnu. Foto: Kim Rune

Fiskene bliver behandlet så skånsomt som muligt, og mange af dem bliver sat tilbage i åen igen med det samme. Som denne hunfisk, der ikke var helt klar til gydning endnu. Foto: Kim Rune

Stoppet af elektrisk hegn

Blandt dem er 78-årige Ebbe Kaae Nielsen.

Han er næstformand i foreningen og har været aktiv i mange år. Så han kunne vel egentlig med god samvittighed havde valgt sofaen, fremfor at tilbringe en dag i vand til livet på sådan en råkold mandag i november?

– Jamen, jeg bliver simpelthen bare så glad i hovedet, svarer han uden tøven på spørgsmålet om hvorfor.

– Det er sjovt at være med til at fange fiskene, og det er spændende at se, hvor mange fisk vore fiskevande bærer. Og så bliver jeg faktisk også glad ved tanken om, at den fisk jeg fanger, den har jeg måske selv været med til at skabe. For det er helt sikkert, at uden den store indsats som Fyns Laksefisk og de mange frivillige gør, ja så vil der måske snart ikke være fisk at fange, siger Ebbe Kaae Nielsen.

Han trækker de store sorte gummihandsker på igen og hopper tilbage i åen. Sammen med Linda Bollerup og hendes lærling, Jannick Mahler, fortsætter han jagten på de store gydemodne havørreder.

Efter en velfortjent forfriskning sætter de mange mænd på bredden sig også i bevægelse igen. Kun de tre køer, der ellers troligt har fulgt selskabet langs åen, bliver stående. Stoppet af et elektrisk hegn.

78-årige Ebbe Kaae Nielsen er næstformand for Assens og Omegns Sportsfiskerforening, og han er glad for den store opbakning til el-fiskeriet i klubben. Foto: Kim Rune

78-årige Ebbe Kaae Nielsen er næstformand for Assens og Omegns Sportsfiskerforening, og han er glad for den store opbakning til el-fiskeriet i klubben. Foto: Kim Rune

25 med hjem

Efter den meget tørre sommer lider Puge Mølle Å, sammen med de øvrige fynske åer og vandløb, stadig af lav vandstand. Men efter fire timers el-fiskeri kunne de gøre resultatet op:

25 fine, gydemodne havørreder blev taget med hjem til Fyns Laksefisk Elsesminde i Odense. Fordelt på 13 hunner og 12 hanfisk.

I alt fanger Fyns Laksefisk omkring 800 fisk på en sæson, og det giver en halv million små nye havørreder, kaldet smolt, der efter halvandet års ophold på Elsesminde er klar til udsætning. Sidste år blev der af dem sat 17.000 smolt ud ved Aborgs Minde og Puge Mølle Å.

Hver en fanget fisk bliver nøje registreret og ikke mindst kommenteret af et yderst kompetent panel af erfarne lystfiskere på bredden. Foto: Kim Rune

Hver en fanget fisk bliver nøje registreret og ikke mindst kommenteret af et yderst kompetent panel af erfarne lystfiskere på bredden. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune
Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

    Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune

Lokale lystfiskere fra Assens og Omegns Sportsfiskerforening og biologer fra Fyns Laksefisk el-fiskede ørreder i Puge Mølle Å. Foto: Kim Rune