Indmeldelse i foreningen

Du kan indmelde dig i klubben ved henvendelse til kasseren med angivelse af:

Navn

Adresse

Mobilnummer/Telefonnummer

Fødselsdag

Mailadresse

evt.medlemsnummer i Danmarkssportsfiskerforbund, hvis du er medlem i en anden forening samt et kontonummer hvor forbundet kan indsætte for meget betalt kontingent.

Kasserer Ole Christian Olesen Præstevænget 14,5610 Assens

Tlf.23866846

olecco45@gmail.com

Nøgle til vores klublokale

Nøgle til vores klublokale kan fåes ved henvendelse til kasseren. Nøglen giver adgang til klublokale, værksted, motionscenter, baderum i søsportscentret .

Som medlem har du også mulighed for at leje festsalen i søsportscentret hvor der er plads til 70 personer

Der gives et depositum på 200,00 kr. som tilbagebetales ved aflevering af nøgle.

Pensionisternes frokostklub

Frokostkalender-for-2018.xlsx-revideret-1-5-2018

Er du pensionist kan du komme med i pensionisternes frokostklub som afholder frokostmøde kl . 12.00 den 1. tirsdag i hver måned .

På skift medtager man sild til alle mand samt en flaske snaps . Hvert medlem kommer så med det smørrebrød som man kan spise.

Øvrige oplysninger kan rettes til Ove Hansen ,Ebbe Kaae Nielsen,  eller Poul Møller

Gæstekort

Gæstekort

Hvert medlem kan købe gæstekort.
Et gæstekort er gældende for én person i én dag, og er kun gyldigt ifølge med et medlem.
Det skal medbringes under fiskeriet.
Pris på gæstekort fastsættes på den årlige generalforsamling.
Køb af gæstekort  gøres ved  at indsætte 50,00 kr på konto
nr.6858-0001002927 og udskrive kvittering med angivelse af navn og fiskedag. Kvitteringen medbringes ved fiskeri som bevis på betalt.

Kontingent

Kontingent for 2018
Årskontingent som er som gældende fra 1/1—31/12 fastsættes hvert år på generalforsamlingen for
Senior 750,00 kr.
Junior 250,00 kr.
Når du er medlem har du også fiskeret til Odense å, da vi er medlem af Odense å sammenslutningen.

Hvis du også er medlem af en anden forening under Danmarks Sportsfiskerforbund, skal du ikke betale dobbelt medlemskab til forbundet, så du får som senior 395 kr tilbagebetalt fra forbundet sidst på året, dette kræver dog at vi har dit kontonummer til en bank , da der ikke findes check mere.

Du får Sportsfiskeren tilsendt 7 gange årligt og adgang til en række medlemsfordele som følge af det medlemsskab af Dansk Sportsfiskerforbund,
Familiekontigent 1130,00 kr.
Indmeldelsesgebyr Kr. 50,-
Børn,der ikke er fyldt 15, fisker gratis ifølge med et seniormedlem. Juniorer er medlemmer under 18 år.

Info om Assens omegns sportsfiskerforening

Assens og Omegns Sportsfiskerforening
Assens Søsportscenter
Næsvej 30 5610 Assens. 1 sal

Foreningen har pt. ca. 80 medlemmer,
der er klubaften hver mandag kl. 19. til 22.
Vi har fiskeret i Puge mølle å, Brende å og er med i Odense å sammenslutningen, hvor der er rigtig meget fiskevand.
Største havørred i Puge mølle å til dato, vejer 7,95 kg.
Spørgsmål om foreningen stilles til kasseren på
tlf.: 23866846 eller olecco45@gmail.com

Husk fangstrapport på fisk der er fanget i Odense å sammenslutningen på deres hjemmeside.

Bestyrelse

Formand

Ove Hansen Ved Grotten 17, 5610 Assens

Mail:  ove.r.hansen@hotmail.com

Tlf. 30300648

 

Næstformand

Ebbe Kaae Nielsen Ny Adelgade 7,5610 Assens

Mail: ebbekaaenielsen@gmail.com

Tlf.29464508

 

Kasserer

Ole Christian Olesen Præstevænget 14,5610 Assens

Mail: olecco45@gmail.com

Tlf.23866846

 

Vandpleje udvalg

Henning Andersen Fjellerupvej 83, 5560 Årup

Mail: anettehave@mail.tele.dk

Tlf.23261691

Webmaster

Poul Møller Nørrevænget 5 a,5610 Assens

Mail: poultop@gmail.com

Tlf.42601908