Laks fra Varde å 4/4-2021

Vi var 5 personer der havde sat hinanden stævne hos Ole Olesen i hans hus i Hodde.Vi startede med frokost for derefter at gå ud og fiske .Kl.17,30 mødtes vi til kaffe og blev enige om at spise kl. 20,00 .Kl.18,45 blev Peter Thomsen og jeg enige om at vi lige kunne nå en times fiskeri inden spisetid. Peter gik opstrøms og jeg gik nedstrøms. Kl. ca. 19,10 fik jeg et voldsomt hug hvor fisken sprang ud af vandet for derefter at gå dybt .Et par gange så jeg fisken ,men kunne godt se at det var en god fisk men kunne slet ikke vurderer hvor stor den var.Da jeg havde stået med fisken 1/2 time måtte jeg ringe til Ole at han skulle komme ned og hjælpe mig med at lande fisken. Der gik yderligere 15 min .inden Ole kunne hugge fangstkrogen i fisken. Da vi havde fået transporteret fisken op til huset skulle vi havde den vejet ,men vægten gik kun til 12 kg så det var ikke muligt .Jeg kørte så op til Hodde kro for at låne en vægt men de havde kun en vægt der gik til 15 kg så det var heller ikke en mulighed. Gode råd var dyre, men Peter som er gammel spejder konstruerede en vægt med en murerbalje og så blev der ellers hældt vand i baljen ind til den balancerede. Han vejede den til ca.17,5 kg den blev målt til 120 cm. Vel ankommet til Assens fik jeg den på vægten hvor den viste 17,1 kg ,dog var dette 1 døgn efter fangsten og hvor fisken var afblødt.

Poul Møller

Laks fra Varde å
Poul Møllers laks fra Varde å på 120 cm og 18 kg fanget 4/5 -21

Laks
Poul Møllers laks 120 cm 18 kg
Poul Møllers laks 120 cm 18 kg
Poul Møllers laks 120 cm 18 kg

Tilføjelse til tidligere nyhedsbrev

Nyheder fra Assens sportsfiskeforening.

Vi mangler nogle hænder til beskæring ved Puge mølleå lørdag d. 10/4-21 kl.9.00 hvor vi mødes ved slusen.
Tilmelding til Henning Andersen på tlf.23261691.
Alternativ dag vil være 24/4-21 hvis vejretog vandstand driller.

Udsætning af yngel bliver 9/4-21

31/5-21 er der tur til Børges put and take. Vi mødes kl.17,00 og fisker til kl.21,00.Grillen vil været tændt fra kl.18,30 hvor vi kan grille vores medbragte grillmad. Klubben giver 50% i tilskud.

Tur til Kongeåen 9/5-21.
Tilmelding til Ole Olesen på tlf.23866846
Se yderligere om turen i tidligere nyhedsbrev.

Vi har bestilt fladfisketur fra Spodsbjerg fredag 1/10-21, desværre kunne vi ikke få en weekend. Max 12 pers.
Tilmelding til Henning Andersen på tlf. 23261691.
Pris incl.børsteorm 530,00 kr.
Uden orm 375,00 kr.
Klubhuset er stadig lukket så vi afventer hvornår vi kan mødes igen.

Indlæg fra anonym medlem,

Redaktøren er bekendt med navn på medlem.

Fiske – Premiere?
Du kan være nok så ’fiskeliderlig’ men er den så uudholdelig, så gå i et Put – and- take.
Jeg mener, at det er en ren parodi, absurditeternes absurditet at åbne fiskeriet i åerne i januar.

Hvad er mulighederne så: ”Nedfalds fisk”, dvs. fisk der har været oppe for at gyde, – hvilken tilstand: = totalt udmattelse/afkræftelse, det vi sammenspiste kalder: – ’kakkelovnsrør’, går denne fisk til ’biddet’ så går den sit ’endeligt’ i møde.

Fightes en sådan fisk for længe, er det den visse død, dvs. man forhindrer den i at gå i havet, og ’æde’ sig tyk og fed, og evt. trække op i åen om efteråret for at gyde.

Appendiks: Der kan dog under en hård vinter være nogle grønlændere, pubertets fisk der sporadisk kan optræde kortvarigt i åen, de fleste ’bevæger’ sig omkring ’målet’, der er dog, ved egen erfaring, nogle enkelte til muskelstærke fisk til stede – som vi med ’lidt held – kan fange, og konverteres ind i kredsløbet, om de, i al beskedenhed, vil gå til bidet.

Absurditeten viser sig åbenlyst ved at de samme foreninger gør et stort arbejde for at værne om vores ’ædelfisk’ ved at nogle af foreningernes medlemmer møder op og deltager trofast i elektrofiskeri i vores vandløb, for at værne om bestanden af samme. Så vær varsom med den tidlige premiere og nedfaldsfisk.

For vores forenings vedkommende, var der ganske få der mødte op, ja, coronaen får skyld for meget. Ingen nævnt ingen ’glemt’ det kan også være andre ”grunde”? Eller, der skulle vel ikke være, en irriterende sten i skoen – ”smertefuldt ad Helgoland til”.

Nu er der som bekendt forskel på lystfisker moral, jeg har dog – uanset nogle krakelerer – ved det forekommende, = et moralkodeks, der hedder ”fight fisken hårdt og kontant” yderligere kan jeg fortælle dem der hænger i ’bremsen’ mine fangne fisk, meget få, opgives i = kilo!!

Der er ved tidligere idrætsudøvere og nuværende, optræder der noget der hedder : mælkesyre ophobning, og det kan også opstå hos fisk, og det kan fiskene ikke jogge sig ud af, ligesom det selvbestaltede ”overdyr” mennesket kan; som planeten i øvrigt ”er ved at hævne sig på.” hovmod står for fald.

Nu håber jeg ovenævnte materiale er læseligt, og mit ’’vokabular” er læseligt. Dette forsøgt på foranledning.

NB: Ved fordybelse i den udefinerbare – og dog – fluefisker litteratur, er der noget interessant, jeg citerer: – ’I have fished succes fully all day, and caught nothing,’ = Old man: Matthew, skotte.

: ”Jeg har fisket succes fyldt hele dagen, og ingen ting fanget”.

Med et moraliseret: knæk og bræk. ’Elritsen’

Nyhedsbrev 1.kvartal 2021

Sæsonåbning lørdag 16/1-2021 kl. 8,30 ved slusen.

Pilketur fra Spodsbjerg/Bagenkop torsdag d.28/1 og fredag d.29/1-2021.Der må hjemtages 5 torsk pr. mand. Der er plads til 9 deltagere pr. dag. Tilmelding til Poul Møller :poultop@gmail.com eller på 42601908 senest 22/1-2021.Pris 350 kr. Klubben er vært ved rundstykker på båden. Præmie til største fisk

Omkring 1. febr.: beskæring af grene m.m. langs Puge, så vi gør det lettere at fiske i den

16.4. Interesserede er velkommen i Hodde til overnatning m.m. til laksepremieren.

Omkring 1. maj: ‘Eftersyn’ ved åen og beskæring af græs, skræpper o. lign, så det letter fiskeriet. Dette bør gentages i løbet af sommeren. – ult. juni??

Medio maj – f.eks. lørdag den 8. eller søndag den 9. – klubtur til Kongeåen ved ‘Friheden’.Jeg kan være guide. Der er shelter, grill m.m. der, og ca. 85 km derover. Det tager ca. 1 time at køre derover.

Godt nytår.

Kære medlemmer .

Hermed ønskes i et godt nytår og med håb om at vi får nogle bedre tider i det kommende år.

Der er ingenting som har været som det plejer i år ,manglende klubaftener, pensionistfrokoster og manglende generalforsamling, ja det har været et underligt år, men vi må håbe at det bliver bedre når vi engang får hjælp af vaccinen. Nyhedsbrev vil blive udsendt først i det nye år. Hermed de bedste ønsker fremover til jer alle.