Tilføjelse til tidligere nyhedsbrev

Nyheder fra Assens sportsfiskeforening.

Vi mangler nogle hænder til beskæring ved Puge mølleå lørdag d. 10/4-21 kl.9.00 hvor vi mødes ved slusen.
Tilmelding til Henning Andersen på tlf.23261691.
Alternativ dag vil være 24/4-21 hvis vejretog vandstand driller.

Udsætning af yngel bliver 9/4-21

31/5-21 er der tur til Børges put and take. Vi mødes kl.17,00 og fisker til kl.21,00.Grillen vil været tændt fra kl.18,30 hvor vi kan grille vores medbragte grillmad. Klubben giver 50% i tilskud.

Tur til Kongeåen 9/5-21.
Tilmelding til Ole Olesen på tlf.23866846
Se yderligere om turen i tidligere nyhedsbrev.

Vi har bestilt fladfisketur fra Spodsbjerg fredag 1/10-21, desværre kunne vi ikke få en weekend. Max 12 pers.
Tilmelding til Henning Andersen på tlf. 23261691.
Pris incl.børsteorm 530,00 kr.
Uden orm 375,00 kr.
Klubhuset er stadig lukket så vi afventer hvornår vi kan mødes igen.

Indlæg fra anonym medlem,

Redaktøren er bekendt med navn på medlem.

Fiske – Premiere?
Du kan være nok så ’fiskeliderlig’ men er den så uudholdelig, så gå i et Put – and- take.
Jeg mener, at det er en ren parodi, absurditeternes absurditet at åbne fiskeriet i åerne i januar.

Hvad er mulighederne så: ”Nedfalds fisk”, dvs. fisk der har været oppe for at gyde, – hvilken tilstand: = totalt udmattelse/afkræftelse, det vi sammenspiste kalder: – ’kakkelovnsrør’, går denne fisk til ’biddet’ så går den sit ’endeligt’ i møde.

Fightes en sådan fisk for længe, er det den visse død, dvs. man forhindrer den i at gå i havet, og ’æde’ sig tyk og fed, og evt. trække op i åen om efteråret for at gyde.

Appendiks: Der kan dog under en hård vinter være nogle grønlændere, pubertets fisk der sporadisk kan optræde kortvarigt i åen, de fleste ’bevæger’ sig omkring ’målet’, der er dog, ved egen erfaring, nogle enkelte til muskelstærke fisk til stede – som vi med ’lidt held – kan fange, og konverteres ind i kredsløbet, om de, i al beskedenhed, vil gå til bidet.

Absurditeten viser sig åbenlyst ved at de samme foreninger gør et stort arbejde for at værne om vores ’ædelfisk’ ved at nogle af foreningernes medlemmer møder op og deltager trofast i elektrofiskeri i vores vandløb, for at værne om bestanden af samme. Så vær varsom med den tidlige premiere og nedfaldsfisk.

For vores forenings vedkommende, var der ganske få der mødte op, ja, coronaen får skyld for meget. Ingen nævnt ingen ’glemt’ det kan også være andre ”grunde”? Eller, der skulle vel ikke være, en irriterende sten i skoen – ”smertefuldt ad Helgoland til”.

Nu er der som bekendt forskel på lystfisker moral, jeg har dog – uanset nogle krakelerer – ved det forekommende, = et moralkodeks, der hedder ”fight fisken hårdt og kontant” yderligere kan jeg fortælle dem der hænger i ’bremsen’ mine fangne fisk, meget få, opgives i = kilo!!

Der er ved tidligere idrætsudøvere og nuværende, optræder der noget der hedder : mælkesyre ophobning, og det kan også opstå hos fisk, og det kan fiskene ikke jogge sig ud af, ligesom det selvbestaltede ”overdyr” mennesket kan; som planeten i øvrigt ”er ved at hævne sig på.” hovmod står for fald.

Nu håber jeg ovenævnte materiale er læseligt, og mit ’’vokabular” er læseligt. Dette forsøgt på foranledning.

NB: Ved fordybelse i den udefinerbare – og dog – fluefisker litteratur, er der noget interessant, jeg citerer: – ’I have fished succes fully all day, and caught nothing,’ = Old man: Matthew, skotte.

: ”Jeg har fisket succes fyldt hele dagen, og ingen ting fanget”.

Med et moraliseret: knæk og bræk. ’Elritsen’

Nyhedsbrev 1.kvartal 2021

Sæsonåbning lørdag 16/1-2021 kl. 8,30 ved slusen.

Pilketur fra Spodsbjerg/Bagenkop torsdag d.28/1 og fredag d.29/1-2021.Der må hjemtages 5 torsk pr. mand. Der er plads til 9 deltagere pr. dag. Tilmelding til Poul Møller :poultop@gmail.com eller på 42601908 senest 22/1-2021.Pris 350 kr. Klubben er vært ved rundstykker på båden. Præmie til største fisk

Omkring 1. febr.: beskæring af grene m.m. langs Puge, så vi gør det lettere at fiske i den

16.4. Interesserede er velkommen i Hodde til overnatning m.m. til laksepremieren.

Omkring 1. maj: ‘Eftersyn’ ved åen og beskæring af græs, skræpper o. lign, så det letter fiskeriet. Dette bør gentages i løbet af sommeren. – ult. juni??

Medio maj – f.eks. lørdag den 8. eller søndag den 9. – klubtur til Kongeåen ved ‘Friheden’.Jeg kan være guide. Der er shelter, grill m.m. der, og ca. 85 km derover. Det tager ca. 1 time at køre derover.

Godt nytår.

Kære medlemmer .

Hermed ønskes i et godt nytår og med håb om at vi får nogle bedre tider i det kommende år.

Der er ingenting som har været som det plejer i år ,manglende klubaftener, pensionistfrokoster og manglende generalforsamling, ja det har været et underligt år, men vi må håbe at det bliver bedre når vi engang får hjælp af vaccinen. Nyhedsbrev vil blive udsendt først i det nye år. Hermed de bedste ønsker fremover til jer alle.