Hermed indkaldes til generalforsamling i Assens søsportscenter mandag.20/11-2017 kl.19,30

Assens & Omegns Sportsfiskerforening
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening
Forenings nr.: 514
www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 20.11.2017 kl. 19.30
Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus, hvor vi være vært med brød og kaffe.
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kasserens beretning
Vandplejudvalgets (VPU) beretning
Indkomne skriftlige forslag
Valg ifølge foreningen love
Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
Eventuelt

På valg udover formand er Ebbe Kaae Nielsen
Alle modtager genvalg.

 

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 12. november 2017.
Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen