Indkaldelse til generalforsamling 21/12-2020.

AOSlogo

Assens & Omegns Sportsfiskerforening
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening
Forenings nr.: 514
www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 21.12-2020 kl. 19.30
Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus. Store sal.

Som I alle er klar over, er tiderne uforudsigelige. Under de for tiden gældende regler er det ikke muligt at afholde generalforsamling i klubhuset. Lokalerne her er for små til at vi lovligt kan holde generalforsamling med det antal personer, der plejer at møde op. Vi ser tiden lidt an, men kommer sandsynligvis til at holde generalforsamling , hvor det er muligt at følge retningslinjerne for forsamlinger.

Vi henholder os til retningslinjer udstukket fra Danmarks Sportsfiskerforbund, måske disse allerede er reviderede når vi når februar 2021:

Generalforsamlinger kan gennemføres under følgende betingelser: 

·         Ved ankomsten til mødelokalet skal deltagerne bære mundbind.

·         Deltagerne skal sidde ned under hele generalforsamlingen med retning imod podiet eller lign.

·         Generalforsamlingen må ikke brydes op i gruppearbejde eller lignende.

·         Skal deltagerne rejse sig for at gå til ”talerstolen”, hente kaffe eller på toilet, opfordrer vi til, at de bærer mundbind.

·         Der er dog begrænsning på deltagerantallet, der må være én deltager pr. 2m². Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar m.v. 

·         Der skal være håndsprit til stede i lokalet.

Bestyrelsen melder ud ca. en uge inden generalforsamlingen, for at se om der kommer yderligere restriktioner


Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasserens beretning
Vandplejudvalgets (VPU) beretning.
Indkomne skriftlige forslag.
Valg ifølge foreningen love.
Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.
Eventuelt

På valg : Ole Olesen ( modtager genvalg) ,Henning Andersen (modtager genvalg), Poul Møller (modtager ikke genvalg)

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 14. december 2020 inden kl.18,00
Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *