Indlæg fra anonym medlem,

Redaktøren er bekendt med navn på medlem.

Fiske – Premiere?
Du kan være nok så ’fiskeliderlig’ men er den så uudholdelig, så gå i et Put – and- take.
Jeg mener, at det er en ren parodi, absurditeternes absurditet at åbne fiskeriet i åerne i januar.

Hvad er mulighederne så: ”Nedfalds fisk”, dvs. fisk der har været oppe for at gyde, – hvilken tilstand: = totalt udmattelse/afkræftelse, det vi sammenspiste kalder: – ’kakkelovnsrør’, går denne fisk til ’biddet’ så går den sit ’endeligt’ i møde.

Fightes en sådan fisk for længe, er det den visse død, dvs. man forhindrer den i at gå i havet, og ’æde’ sig tyk og fed, og evt. trække op i åen om efteråret for at gyde.

Appendiks: Der kan dog under en hård vinter være nogle grønlændere, pubertets fisk der sporadisk kan optræde kortvarigt i åen, de fleste ’bevæger’ sig omkring ’målet’, der er dog, ved egen erfaring, nogle enkelte til muskelstærke fisk til stede – som vi med ’lidt held – kan fange, og konverteres ind i kredsløbet, om de, i al beskedenhed, vil gå til bidet.

Absurditeten viser sig åbenlyst ved at de samme foreninger gør et stort arbejde for at værne om vores ’ædelfisk’ ved at nogle af foreningernes medlemmer møder op og deltager trofast i elektrofiskeri i vores vandløb, for at værne om bestanden af samme. Så vær varsom med den tidlige premiere og nedfaldsfisk.

For vores forenings vedkommende, var der ganske få der mødte op, ja, coronaen får skyld for meget. Ingen nævnt ingen ’glemt’ det kan også være andre ”grunde”? Eller, der skulle vel ikke være, en irriterende sten i skoen – ”smertefuldt ad Helgoland til”.

Nu er der som bekendt forskel på lystfisker moral, jeg har dog – uanset nogle krakelerer – ved det forekommende, = et moralkodeks, der hedder ”fight fisken hårdt og kontant” yderligere kan jeg fortælle dem der hænger i ’bremsen’ mine fangne fisk, meget få, opgives i = kilo!!

Der er ved tidligere idrætsudøvere og nuværende, optræder der noget der hedder : mælkesyre ophobning, og det kan også opstå hos fisk, og det kan fiskene ikke jogge sig ud af, ligesom det selvbestaltede ”overdyr” mennesket kan; som planeten i øvrigt ”er ved at hævne sig på.” hovmod står for fald.

Nu håber jeg ovenævnte materiale er læseligt, og mit ’’vokabular” er læseligt. Dette forsøgt på foranledning.

NB: Ved fordybelse i den udefinerbare – og dog – fluefisker litteratur, er der noget interessant, jeg citerer: – ’I have fished succes fully all day, and caught nothing,’ = Old man: Matthew, skotte.

: ”Jeg har fisket succes fyldt hele dagen, og ingen ting fanget”.

Med et moraliseret: knæk og bræk. ’Elritsen’

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *