Generalforsamling referat 2020

For Assens og omegns Sportsfiskerforening

Afholdt 7. juni 2021

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassernes beretning
  • Vandpleje udvalgets (VPU) beretning
  • Indkomne skriftlige forslag
  • Valg ifølge foreningen love
  • Fastsættelse af kontingent
  • Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
  • Eventuelt

På valg er :

Henning Andersen

Poul Møller(modtager ikke genvalg)

Referat:

Ca. 25 medlemmer var mødt op til generalforsamling som blev afholdt i det store mødelokale pga. corona.

Generalforsamlingen indledes med 2 minutters stilhed til ære for afdøde Ole Carlsen

Ad 1: Ebbe Kaae Nielsen valgt som dirigent

Ad 2: Ove Hansen orienterede om aktiviteterne i 2020

Ad 3: Ole Olsen gennemgik regnskabet for 2020. Bemærk at kontingent til Danmarks sportsfiskerforbund er stiger med 2800 kr. i 2021.

Regnskabet enstemmig godkendt.

Ad 4: Henning orienterede om VP’s aktiviteter. Puge mølle å er i god stand. Der har været elfisket 2 gange med en god fangst. Et enkelt sted skal et sving sikres med sten.

Ad 5: Ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Ad 6: Jens valgt som afløsning for Poul. Vi takker Poul for hans store arbejde. Ole og Henning blev genvalgt.

Preben valgt som revisor til afløsning af Ole Carlsen.

Ad 7: Uændret kontingent

Ad 8: Uændret indmeldelse gebyr

Ad 9: Poul orienterede om planerne for Aborgminde. Der blev udtrykt ønske om Pilkertur i weekenden. Evt. tul til det Gule rev. Debat om træplader og pokaler – bestyrelsen drøfter dette ved næste møde.

Bestyrelsen har kontinueret sig med:

Ove Hansen: formand

Ole Olsen: kasserer

Steffen: Næstformand og hjemmeside ansvarlig

Henning Andersen: Vandpleje

Jens Andreasen : Bestyrelsesmedlem Referant: Steffen Skov, juni 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *