Indkaldelse til generalforsamling 21/12-2020.

AOSlogo

Assens & Omegns Sportsfiskerforening
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening
Forenings nr.: 514
www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 21.12-2020 kl. 19.30
Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus. Store sal.

Som I alle er klar over, er tiderne uforudsigelige. Under de for tiden gældende regler er det ikke muligt at afholde generalforsamling i klubhuset. Lokalerne her er for små til at vi lovligt kan holde generalforsamling med det antal personer, der plejer at møde op. Vi ser tiden lidt an, men kommer sandsynligvis til at holde generalforsamling , hvor det er muligt at følge retningslinjerne for forsamlinger.

Vi henholder os til retningslinjer udstukket fra Danmarks Sportsfiskerforbund, måske disse allerede er reviderede når vi når februar 2021:

Generalforsamlinger kan gennemføres under følgende betingelser: 

·         Ved ankomsten til mødelokalet skal deltagerne bære mundbind.

·         Deltagerne skal sidde ned under hele generalforsamlingen med retning imod podiet eller lign.

·         Generalforsamlingen må ikke brydes op i gruppearbejde eller lignende.

·         Skal deltagerne rejse sig for at gå til ”talerstolen”, hente kaffe eller på toilet, opfordrer vi til, at de bærer mundbind.

·         Der er dog begrænsning på deltagerantallet, der må være én deltager pr. 2m². Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar m.v. 

·         Der skal være håndsprit til stede i lokalet.

Bestyrelsen melder ud ca. en uge inden generalforsamlingen, for at se om der kommer yderligere restriktioner


Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasserens beretning
Vandplejudvalgets (VPU) beretning.
Indkomne skriftlige forslag.
Valg ifølge foreningen love.
Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.
Eventuelt

På valg : Ole Olesen ( modtager genvalg) ,Henning Andersen (modtager genvalg), Poul Møller (modtager ikke genvalg)

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 14. december 2020 inden kl.18,00
Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen

Nyhedsbrev for resten af 2020

Mandag d.10/8-2020 afholdes klubaften ved Pugemølleå hvor vi mødes ved slusen kl.17.00.

Grillen bliver tændt så den er klar kl.18.30 ved vores bænkesæt ved lunden ca. 300 m øst for slusen.Medbring selv hvad du vil grille.

Mandag d.31/8-2020 afholdes klubaften ved Børges put and take Rydsskovvej 22 Fjellerup

Grillen vil være tændt fra kl.18.30.

Klubben betaler 50. kr pr. fiskekort dvs.50 % af prisen som er 100 kr. for 4 timers fiskeri.

Lørdag d.19/9-2020 afholder vi kysttur til Weddelsborg .Vi mødes i klubhuset til fælles morgenkaffe med morgenbrød kl 9.00 .

Tilmelding til Henning Andersen på tlf.23261691 eller mail:anettehave@outlook.dk

Lørdag d.10/10-2020 tur til Varde å systemet hvor vi mødes til frokost i Ole Olsens hus Grødevej 61 Hodde for derefter at fiske fra kl.13.30 .Der er mulighed for overnatning hos Ole.Kontakt Ole for nærmere info.

Fiskekort gælder 24 timer så man kan fiske søndag formiddag .

Tilmelding til Ole på tlf. 23866846 eller mail :olecco@45@gmail.com

Mandag d.9/11-2020 generalforsamling.

Mandag d.14/12-2020 Julefrokost.

Tilmelding til Lagan turen .

Så er det tid til forhåndstilmelding til Lagan turen d.7/9-2020-10/9-2020.

Fisketur til Lagan. Jeg har reserveret 10 senge så det er først til mølle principet.
Fisketur til Lagan i Sverige 7. – 10. september 2020 – 3 overnatninger.

Forventet pris for overnatning incl.håndklæder-sengelinned og morgenmad samt frokost.Incl fiskekort for 3 dage. ca.1600 kr.

Bropenge og kørsels udgifter afregnes med den der lægger bil til.Anslået til ca.500 kr. pr.person

Yderligere oplysninger og tilmelding til Poul Møller 42601908 eller poultop@gmail.com
Med venlig hilsen

Poul Møller
Aos.