Udvalgt

Så er det ved at være tid til tilmelding til Laganturen 13-16/9-21

Så er det tid til forhåndstilmelding til Lagan turen d.13/9-2021-16/9-2021.

Fisketur til Lagan. Jeg har reserveret 10 senge så det er først til mølle princippet.
Fisketur til Lagan i Sverige 13. – 16. september 2021 – 3 overnatninger.

Forventet pris for overnatning incl.håndklæder-sengelinned og morgenmad samt frokost. Incl fiskekort for 3 dage. ca.1800 kr.

Bropenge og kørsels udgifter afregnes med den der lægger bil til.Anslået til ca.500 kr. pr.person

Yderligere oplysninger og tilmelding til Poul Møller 42601908 eller poultop@gmail.com
Med venlig hilsen

Poul Møller
Aos.

Udvalgt

Indkaldelse til generalforsamling

Vi afholder generalforsamling i søsportscentret mandag 7/6-21. kl.19,30.

Adgang til generalforsamlingen kræver at i viser corona pas eller corona test som er mindre end 72 timer gammel.Der kræves mundbind når man står op men ikke når man sidder ned. Da disse krav fra myndighederne gælder vil der ikke være adgang uden ovenstående.

Grundet covid -19 er der tilmelding til Ove Hansen på mail: ove.r.hansen@hotmail.com senest 6/6-21

Assens & Omegns Sportsfiskerforening

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening

Forenings nr.: 514

www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 7/6-21 Kl. 19.30

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Kasserens beretning

Vandplejudvalgets (VPU) beretning

Indkomne skriftlige forslag

Valg ifølge foreningen love

Fastsættelse af kontingent

Fastsættelse af indmeldelsesgebyr

Eventuelt

På valg er :

Henning Andersen

Poul Møller(modtager ikke genvalg)

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 1/6-21.

Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen

Udvalgt

Tilføjelse til tidligere nyhedsbrev

Nyheder fra Assens sportsfiskeforening.

Vi mangler nogle hænder til beskæring ved Puge mølleå lørdag d. 10/4-21 kl.9.00 hvor vi mødes ved slusen.
Tilmelding til Henning Andersen på tlf.23261691.
Alternativ dag vil være 24/4-21 hvis vejretog vandstand driller.

Udsætning af yngel bliver 9/4-21

31/5-21 er der tur til Børges put and take. Vi mødes kl.17,00 og fisker til kl.21,00.Grillen vil været tændt fra kl.18,30 hvor vi kan grille vores medbragte grillmad. Klubben giver 50% i tilskud.

Tur til Kongeåen 9/5-21.
Tilmelding til Ole Olesen på tlf.23866846
Se yderligere om turen i tidligere nyhedsbrev.

Vi har bestilt fladfisketur fra Spodsbjerg fredag 1/10-21, desværre kunne vi ikke få en weekend. Max 12 pers.
Tilmelding til Henning Andersen på tlf. 23261691.
Pris incl.børsteorm 530,00 kr.
Uden orm 375,00 kr.
Klubhuset er stadig lukket så vi afventer hvornår vi kan mødes igen.

Udvalgt

Nyhedsbrev 1.kvartal 2021

Sæsonåbning lørdag 16/1-2021 kl. 8,30 ved slusen.

Pilketur fra Spodsbjerg/Bagenkop torsdag d.28/1 og fredag d.29/1-2021.Der må hjemtages 5 torsk pr. mand. Der er plads til 9 deltagere pr. dag. Tilmelding til Poul Møller :poultop@gmail.com eller på 42601908 senest 22/1-2021.Pris 350 kr. Klubben er vært ved rundstykker på båden. Præmie til største fisk

Omkring 1. febr.: beskæring af grene m.m. langs Puge, så vi gør det lettere at fiske i den

16.4. Interesserede er velkommen i Hodde til overnatning m.m. til laksepremieren.

Omkring 1. maj: ‘Eftersyn’ ved åen og beskæring af græs, skræpper o. lign, så det letter fiskeriet. Dette bør gentages i løbet af sommeren. – ult. juni??

Medio maj – f.eks. lørdag den 8. eller søndag den 9. – klubtur til Kongeåen ved ‘Friheden’.Jeg kan være guide. Der er shelter, grill m.m. der, og ca. 85 km derover. Det tager ca. 1 time at køre derover.

Udvalgt

Indkaldelse til generalforsamling 21/12-2020.

AOSlogo

Assens & Omegns Sportsfiskerforening
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening
Forenings nr.: 514
www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 21.12-2020 kl. 19.30
Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus. Store sal.

Som I alle er klar over, er tiderne uforudsigelige. Under de for tiden gældende regler er det ikke muligt at afholde generalforsamling i klubhuset. Lokalerne her er for små til at vi lovligt kan holde generalforsamling med det antal personer, der plejer at møde op. Vi ser tiden lidt an, men kommer sandsynligvis til at holde generalforsamling , hvor det er muligt at følge retningslinjerne for forsamlinger.

Vi henholder os til retningslinjer udstukket fra Danmarks Sportsfiskerforbund, måske disse allerede er reviderede når vi når februar 2021:

Generalforsamlinger kan gennemføres under følgende betingelser: 

·         Ved ankomsten til mødelokalet skal deltagerne bære mundbind.

·         Deltagerne skal sidde ned under hele generalforsamlingen med retning imod podiet eller lign.

·         Generalforsamlingen må ikke brydes op i gruppearbejde eller lignende.

·         Skal deltagerne rejse sig for at gå til ”talerstolen”, hente kaffe eller på toilet, opfordrer vi til, at de bærer mundbind.

·         Der er dog begrænsning på deltagerantallet, der må være én deltager pr. 2m². Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar m.v. 

·         Der skal være håndsprit til stede i lokalet.

Bestyrelsen melder ud ca. en uge inden generalforsamlingen, for at se om der kommer yderligere restriktioner


Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasserens beretning
Vandplejudvalgets (VPU) beretning.
Indkomne skriftlige forslag.
Valg ifølge foreningen love.
Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.
Eventuelt

På valg : Ole Olesen ( modtager genvalg) ,Henning Andersen (modtager genvalg), Poul Møller (modtager ikke genvalg)

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 14. december 2020 inden kl.18,00
Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen

Udvalgt

Nyhedsbrev for resten af 2020

Mandag d.10/8-2020 afholdes klubaften ved Pugemølleå hvor vi mødes ved slusen kl.17.00.

Grillen bliver tændt så den er klar kl.18.30 ved vores bænkesæt ved lunden ca. 300 m øst for slusen.Medbring selv hvad du vil grille.

Mandag d.31/8-2020 afholdes klubaften ved Børges put and take Rydsskovvej 22 Fjellerup

Grillen vil være tændt fra kl.18.30.

Klubben betaler 50. kr pr. fiskekort dvs.50 % af prisen som er 100 kr. for 4 timers fiskeri.

Lørdag d.19/9-2020 afholder vi kysttur til Weddelsborg .Vi mødes i klubhuset til fælles morgenkaffe med morgenbrød kl 9.00 .

Tilmelding til Henning Andersen på tlf.23261691 eller mail:anettehave@outlook.dk

Lørdag d.10/10-2020 tur til Varde å systemet hvor vi mødes til frokost i Ole Olsens hus Grødevej 61 Hodde for derefter at fiske fra kl.13.30 .Der er mulighed for overnatning hos Ole.Kontakt Ole for nærmere info.

Fiskekort gælder 24 timer så man kan fiske søndag formiddag .

Tilmelding til Ole på tlf. 23866846 eller mail :olecco@45@gmail.com

Mandag d.9/11-2020 generalforsamling.

Mandag d.14/12-2020 Julefrokost.

Udvalgt

Tilmelding til Lagan turen .

Så er det tid til forhåndstilmelding til Lagan turen d.13/9-2021-16/9-2021.

Fisketur til Lagan. Jeg har reserveret 10 senge så det er først til mølle princippet.
Fisketur til Lagan i Sverige 13. – 16. september 2021 – 3 overnatninger.

Forventet pris for overnatning incl.håndklæder-sengelinned og morgenmad samt frokost. Incl fiskekort for 3 dage. ca.1800 kr.

Bropenge og kørsels udgifter afregnes med den der lægger bil til.Anslået til ca.500 kr. pr.person

Yderligere oplysninger og tilmelding til Poul Møller 42601908 eller poultop@gmail.com
Med venlig hilsen

Poul Møller
Aos.

Generalforsamling referat 2020

For Assens og omegns Sportsfiskerforening

Afholdt 7. juni 2021

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassernes beretning
  • Vandpleje udvalgets (VPU) beretning
  • Indkomne skriftlige forslag
  • Valg ifølge foreningen love
  • Fastsættelse af kontingent
  • Fastsættelse af indmeldelsesgebyr
  • Eventuelt

På valg er :

Henning Andersen

Poul Møller(modtager ikke genvalg)

Referat:

Ca. 25 medlemmer var mødt op til generalforsamling som blev afholdt i det store mødelokale pga. corona.

Generalforsamlingen indledes med 2 minutters stilhed til ære for afdøde Ole Carlsen

Ad 1: Ebbe Kaae Nielsen valgt som dirigent

Ad 2: Ove Hansen orienterede om aktiviteterne i 2020

Ad 3: Ole Olsen gennemgik regnskabet for 2020. Bemærk at kontingent til Danmarks sportsfiskerforbund er stiger med 2800 kr. i 2021.

Regnskabet enstemmig godkendt.

Ad 4: Henning orienterede om VP’s aktiviteter. Puge mølle å er i god stand. Der har været elfisket 2 gange med en god fangst. Et enkelt sted skal et sving sikres med sten.

Ad 5: Ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Ad 6: Jens valgt som afløsning for Poul. Vi takker Poul for hans store arbejde. Ole og Henning blev genvalgt.

Preben valgt som revisor til afløsning af Ole Carlsen.

Ad 7: Uændret kontingent

Ad 8: Uændret indmeldelse gebyr

Ad 9: Poul orienterede om planerne for Aborgminde. Der blev udtrykt ønske om Pilkertur i weekenden. Evt. tul til det Gule rev. Debat om træplader og pokaler – bestyrelsen drøfter dette ved næste møde.

Bestyrelsen har kontinueret sig med:

Ove Hansen: formand

Ole Olsen: kasserer

Steffen: Næstformand og hjemmeside ansvarlig

Henning Andersen: Vandpleje

Jens Andreasen : Bestyrelsesmedlem Referant: Steffen Skov, juni 2021