Udvalgt

Laks fra Varde å 4/4-2021

Vi var 5 personer der havde sat hinanden stævne hos Ole Olesen i hans hus i Hodde.Vi startede med frokost for derefter at gå ud og fiske .Kl.17,30 mødtes vi til kaffe og blev enige om at spise kl. 20,00 .Kl.18,45 blev Peter Thomsen og jeg enige om at vi lige kunne nå en times fiskeri inden spisetid. Peter gik opstrøms og jeg gik nedstrøms. Kl. ca. 19,10 fik jeg et voldsomt hug hvor fisken sprang ud af vandet for derefter at gå dybt .Et par gange så jeg fisken ,men kunne godt se at det var en god fisk men kunne slet ikke vurderer hvor stor den var.Da jeg havde stået med fisken 1/2 time måtte jeg ringe til Ole at han skulle komme ned og hjælpe mig med at lande fisken. Der gik yderligere 15 min .inden Ole kunne hugge fangstkrogen i fisken. Da vi havde fået transporteret fisken op til huset skulle vi havde den vejet ,men vægten gik kun til 12 kg så det var ikke muligt .Jeg kørte så op til Hodde kro for at låne en vægt men de havde kun en vægt der gik til 15 kg så det var heller ikke en mulighed. Gode råd var dyre, men Peter som er gammel spejder konstruerede en vægt med en murerbalje og så blev der ellers hældt vand i baljen ind til den balancerede. Han vejede den til ca.17,5 kg den blev målt til 120 cm. Vel ankommet til Assens fik jeg den på vægten hvor den viste 17,1 kg ,dog var dette 1 døgn efter fangsten og hvor fisken var afblødt.

Poul Møller

Laks fra Varde å
Poul Møllers laks fra Varde å på 120 cm og 18 kg fanget 4/5 -21

Laks
Poul Møllers laks 120 cm 18 kg
Poul Møllers laks 120 cm 18 kg
Poul Møllers laks 120 cm 18 kg
Udvalgt

Tilføjelse til tidligere nyhedsbrev

Nyheder fra Assens sportsfiskeforening.

Vi mangler nogle hænder til beskæring ved Puge mølleå lørdag d. 10/4-21 kl.9.00 hvor vi mødes ved slusen.
Tilmelding til Henning Andersen på tlf.23261691.
Alternativ dag vil være 24/4-21 hvis vejretog vandstand driller.

Udsætning af yngel bliver 9/4-21

31/5-21 er der tur til Børges put and take. Vi mødes kl.17,00 og fisker til kl.21,00.Grillen vil været tændt fra kl.18,30 hvor vi kan grille vores medbragte grillmad. Klubben giver 50% i tilskud.

Tur til Kongeåen 9/5-21.
Tilmelding til Ole Olesen på tlf.23866846
Se yderligere om turen i tidligere nyhedsbrev.

Vi har bestilt fladfisketur fra Spodsbjerg fredag 1/10-21, desværre kunne vi ikke få en weekend. Max 12 pers.
Tilmelding til Henning Andersen på tlf. 23261691.
Pris incl.børsteorm 530,00 kr.
Uden orm 375,00 kr.
Klubhuset er stadig lukket så vi afventer hvornår vi kan mødes igen.

Udvalgt

Nyhedsbrev 1.kvartal 2021

Sæsonåbning lørdag 16/1-2021 kl. 8,30 ved slusen.

Pilketur fra Spodsbjerg/Bagenkop torsdag d.28/1 og fredag d.29/1-2021.Der må hjemtages 5 torsk pr. mand. Der er plads til 9 deltagere pr. dag. Tilmelding til Poul Møller :poultop@gmail.com eller på 42601908 senest 22/1-2021.Pris 350 kr. Klubben er vært ved rundstykker på båden. Præmie til største fisk

Omkring 1. febr.: beskæring af grene m.m. langs Puge, så vi gør det lettere at fiske i den

16.4. Interesserede er velkommen i Hodde til overnatning m.m. til laksepremieren.

Omkring 1. maj: ‘Eftersyn’ ved åen og beskæring af græs, skræpper o. lign, så det letter fiskeriet. Dette bør gentages i løbet af sommeren. – ult. juni??

Medio maj – f.eks. lørdag den 8. eller søndag den 9. – klubtur til Kongeåen ved ‘Friheden’.Jeg kan være guide. Der er shelter, grill m.m. der, og ca. 85 km derover. Det tager ca. 1 time at køre derover.

Udvalgt

Indkaldelse til generalforsamling 21/12-2020.

AOSlogo

Assens & Omegns Sportsfiskerforening
Medlem af Danmarks Sportsfiskerforening
Forenings nr.: 514
www.aos-assens.dk

Indkaldelse til generalforsamling den 21.12-2020 kl. 19.30
Det er igen blevet tid til afholdelse af generalforsamling i AOS, og du bedes derfor møde op i AOS’s klubhus. Store sal.

Som I alle er klar over, er tiderne uforudsigelige. Under de for tiden gældende regler er det ikke muligt at afholde generalforsamling i klubhuset. Lokalerne her er for små til at vi lovligt kan holde generalforsamling med det antal personer, der plejer at møde op. Vi ser tiden lidt an, men kommer sandsynligvis til at holde generalforsamling , hvor det er muligt at følge retningslinjerne for forsamlinger.

Vi henholder os til retningslinjer udstukket fra Danmarks Sportsfiskerforbund, måske disse allerede er reviderede når vi når februar 2021:

Generalforsamlinger kan gennemføres under følgende betingelser: 

·         Ved ankomsten til mødelokalet skal deltagerne bære mundbind.

·         Deltagerne skal sidde ned under hele generalforsamlingen med retning imod podiet eller lign.

·         Generalforsamlingen må ikke brydes op i gruppearbejde eller lignende.

·         Skal deltagerne rejse sig for at gå til ”talerstolen”, hente kaffe eller på toilet, opfordrer vi til, at de bærer mundbind.

·         Der er dog begrænsning på deltagerantallet, der må være én deltager pr. 2m². Gulvarealet opgøres fra væg til væg uanset inventar m.v. 

·         Der skal være håndsprit til stede i lokalet.

Bestyrelsen melder ud ca. en uge inden generalforsamlingen, for at se om der kommer yderligere restriktioner


Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasserens beretning
Vandplejudvalgets (VPU) beretning.
Indkomne skriftlige forslag.
Valg ifølge foreningen love.
Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af indmeldelsesgebyr.
Eventuelt

På valg : Ole Olesen ( modtager genvalg) ,Henning Andersen (modtager genvalg), Poul Møller (modtager ikke genvalg)

Har du forslag til generalforsamlingen, skal det være skriftligt, og afleveret til formanden Ove Hansen senest den 14. december 2020 inden kl.18,00
Mail: ove.r.hansen@hotmail.com

Bestyrelsen

Udvalgt

Nyhedsbrev for resten af 2020

Mandag d.10/8-2020 afholdes klubaften ved Pugemølleå hvor vi mødes ved slusen kl.17.00.

Grillen bliver tændt så den er klar kl.18.30 ved vores bænkesæt ved lunden ca. 300 m øst for slusen.Medbring selv hvad du vil grille.

Mandag d.31/8-2020 afholdes klubaften ved Børges put and take Rydsskovvej 22 Fjellerup

Grillen vil være tændt fra kl.18.30.

Klubben betaler 50. kr pr. fiskekort dvs.50 % af prisen som er 100 kr. for 4 timers fiskeri.

Lørdag d.19/9-2020 afholder vi kysttur til Weddelsborg .Vi mødes i klubhuset til fælles morgenkaffe med morgenbrød kl 9.00 .

Tilmelding til Henning Andersen på tlf.23261691 eller mail:anettehave@outlook.dk

Lørdag d.10/10-2020 tur til Varde å systemet hvor vi mødes til frokost i Ole Olsens hus Grødevej 61 Hodde for derefter at fiske fra kl.13.30 .Der er mulighed for overnatning hos Ole.Kontakt Ole for nærmere info.

Fiskekort gælder 24 timer så man kan fiske søndag formiddag .

Tilmelding til Ole på tlf. 23866846 eller mail :olecco@45@gmail.com

Mandag d.9/11-2020 generalforsamling.

Mandag d.14/12-2020 Julefrokost.

Udvalgt

Tilmelding til Lagan turen .

Så er det tid til forhåndstilmelding til Lagan turen d.7/9-2020-10/9-2020.

Fisketur til Lagan. Jeg har reserveret 10 senge så det er først til mølle principet.
Fisketur til Lagan i Sverige 7. – 10. september 2020 – 3 overnatninger.

Forventet pris for overnatning incl.håndklæder-sengelinned og morgenmad samt frokost.Incl fiskekort for 3 dage. ca.1600 kr.

Bropenge og kørsels udgifter afregnes med den der lægger bil til.Anslået til ca.500 kr. pr.person

Yderligere oplysninger og tilmelding til Poul Møller 42601908 eller poultop@gmail.com
Med venlig hilsen

Poul Møller
Aos.

Indlæg fra anonym medlem,

Redaktøren er bekendt med navn på medlem.

Fiske – Premiere?
Du kan være nok så ’fiskeliderlig’ men er den så uudholdelig, så gå i et Put – and- take.
Jeg mener, at det er en ren parodi, absurditeternes absurditet at åbne fiskeriet i åerne i januar.

Hvad er mulighederne så: ”Nedfalds fisk”, dvs. fisk der har været oppe for at gyde, – hvilken tilstand: = totalt udmattelse/afkræftelse, det vi sammenspiste kalder: – ’kakkelovnsrør’, går denne fisk til ’biddet’ så går den sit ’endeligt’ i møde.

Fightes en sådan fisk for længe, er det den visse død, dvs. man forhindrer den i at gå i havet, og ’æde’ sig tyk og fed, og evt. trække op i åen om efteråret for at gyde.

Appendiks: Der kan dog under en hård vinter være nogle grønlændere, pubertets fisk der sporadisk kan optræde kortvarigt i åen, de fleste ’bevæger’ sig omkring ’målet’, der er dog, ved egen erfaring, nogle enkelte til muskelstærke fisk til stede – som vi med ’lidt held – kan fange, og konverteres ind i kredsløbet, om de, i al beskedenhed, vil gå til bidet.

Absurditeten viser sig åbenlyst ved at de samme foreninger gør et stort arbejde for at værne om vores ’ædelfisk’ ved at nogle af foreningernes medlemmer møder op og deltager trofast i elektrofiskeri i vores vandløb, for at værne om bestanden af samme. Så vær varsom med den tidlige premiere og nedfaldsfisk.

For vores forenings vedkommende, var der ganske få der mødte op, ja, coronaen får skyld for meget. Ingen nævnt ingen ’glemt’ det kan også være andre ”grunde”? Eller, der skulle vel ikke være, en irriterende sten i skoen – ”smertefuldt ad Helgoland til”.

Nu er der som bekendt forskel på lystfisker moral, jeg har dog – uanset nogle krakelerer – ved det forekommende, = et moralkodeks, der hedder ”fight fisken hårdt og kontant” yderligere kan jeg fortælle dem der hænger i ’bremsen’ mine fangne fisk, meget få, opgives i = kilo!!

Der er ved tidligere idrætsudøvere og nuværende, optræder der noget der hedder : mælkesyre ophobning, og det kan også opstå hos fisk, og det kan fiskene ikke jogge sig ud af, ligesom det selvbestaltede ”overdyr” mennesket kan; som planeten i øvrigt ”er ved at hævne sig på.” hovmod står for fald.

Nu håber jeg ovenævnte materiale er læseligt, og mit ’’vokabular” er læseligt. Dette forsøgt på foranledning.

NB: Ved fordybelse i den udefinerbare – og dog – fluefisker litteratur, er der noget interessant, jeg citerer: – ’I have fished succes fully all day, and caught nothing,’ = Old man: Matthew, skotte.

: ”Jeg har fisket succes fyldt hele dagen, og ingen ting fanget”.

Med et moraliseret: knæk og bræk. ’Elritsen’

Godt nytår.

Kære medlemmer .

Hermed ønskes i et godt nytår og med håb om at vi får nogle bedre tider i det kommende år.

Der er ingenting som har været som det plejer i år ,manglende klubaftener, pensionistfrokoster og manglende generalforsamling, ja det har været et underligt år, men vi må håbe at det bliver bedre når vi engang får hjælp af vaccinen. Nyhedsbrev vil blive udsendt først i det nye år. Hermed de bedste ønsker fremover til jer alle.