Assens og Omegns Sportsfiskerforening

Er du klar til  fantastiske naturoplevelser?

Vores fiskevande er blandt de bedste i Danmark..

Uanset om du er til kystfiskeri eller å fiskeri har vi i Assens og Omegns Sportsfiskerforening råderet over fantastiske områder i den fynske natur, hvor både naturoplevelser og fiskeri harmonerer.

Natur og fiskeri i forening

Én bæredygtig forening

Vi har i Assens og Omegns Sportsfiskerforening et stort ansvar for at opretholde et godt og bæredygtigt fiskeri.

Udsætning af ørreder i vandløb

Vi indgår i tæt samarbejde med havørred Fyn for at styrke og beskytte bestanden af ørreder i å’er og hav ved bla. udklækning af yngel og udsætning.

Vandpleje af kyst og vandløb

I samarbejde med kommunen deltager vi i vandpleje af å’er og vandløb med bla. vedligeholdelse af å’ens brink og gydepladser m.m.