Assens og Omegns Sportsfiskerforening

Medlemskab

Medlemsfordele

Som medlem modtager du Danmarks sportsfiskerforbunds medlemsblad 4 gange årligt.

Bliv medlem

Er det noget for dig??

Læs mere omkring indmeldelse i foreningen samt information om kontingent m.m.
Medlemskab i Assens og omegns Sportsfiskerforening inkludere også rabatter og medlemsfordele gennem Dansk sportsfiskerforbund.

Indmeldelse

Du er meget velkommen til at ’snuse’ til klublivet ved at møde op på en klubaften om mandagen og hilse på de medlemmer, der er til stede.

Men er du allerede klar skal du blot klikke på ønskede medlemskab herunder:

Personligt medlemskab Fra 250,00 kr     >

Efter indmeldelse får du også adgang til alle medlemsfordelene hos Danmarks sportsfiskerforbund.

Kontingent

Der betales kontingent/fiskekort (dækker begge dele) efter følgende satser:

Seniorkontingent  kr.    800,- kr.

Juniorkontingent  kr.    250,- kr.

Ved fornyelse betales ca. 1. februar i kalenderåret og er gældende til den 1. marts efterfølgende år.
Ved indmeldelse i løbet af året er kontingent/fiskekort ligeledes gældende til den 1. marts året efter.

Kontingentet dækker også medlemskabet i Danmarks Sportsfiskerforbund og bladet Sportsfiskeren, som forbundet udgiver.

 

Fiskekortet giver adgang til forenings fiskevande samt Odense Å.
se mere under fiskevande

Gæstekort

Det er muligt at købe et gæstekort til Puge Mølleå og Brænde Å.
Gæstekort kan kan købes og benyttes i følge med et fuldgyldigt medlem af klubben.

Prisen er 75,- kr. pr. dag.

Beløbet skal indsættes på foreningens konto: Reg.nr: 6858, konto 0001002927, med navn på indbetaler

Ved køb af gæsteskort skal der sendes en mail til kasserer@aos-assens.dk med angivelse af dato for anvendelse af gæstekortet.

Medlemsfordele

Som medlem modtager du Danmarks sportsfiskerforbunds medlemsblad 4 gange årligt.