Assens og Omegns Sportsfiskerforening

Foreningen

Lidt om foreningen

Om Assens og Omegns Sportsfiskerforening.
(I daglig tale AOS)

Assens og Omegns Sportsfiskerforening er stiftet den 14. juni 1972.
Klubben har klublokaler i Søsportscentret i Assens på Næsvej 26 (1. sal), hvor klubben har et hyggeligt klublokale samt et pænt og anvendeligt værksted, hvor klubben også opbevarer en jolle og påhængsmotor.
Klubben har ca. 75 medlemmer, hvis interesser spænder bredt fra kystfiskeri, pilketure, put-and-take, og å-fiskeri, dels i klubbens ‘egne’ åer, men også ture til Jydske åer og lakseture udenlandsk – primært Sverige og Norge.
Der er klubaften hver mandag i klublokalet, hvor et varierende antal medlemmer møder op til udveksling af fiskehistorier, gode ideer, forskellige indlæg/foredrag, undervisning i fluebinding, film, eller blot til socialt samvær etc.

Klubben er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, med de fordele, dette giver for medlemmerne, samt Odense-Å-sammenslutningen, hvilket giver medlemmerne adgang til fiskeri i Odense Å også.
Klubben er endvidere aktiv medlem – via Vandpleje Fyn – af projektet – Havørred Fyn – hvorfor der bliver elektrofisket i Puge Mølleå primo november hvert år efter moderfisk til klækkeriet i Odense (Elsesminde).
Dette medfører, at der også hvert år udsættes et stort antal smolt i udløbet af Puge Mølleå til havet.